WPISOWE:

Opłata wpisowa w wysokości 350 zł jest jednorazową opłatą, której dokonują Państwo przy podpisaniu umowy i zapewnia ona miejsce w żłobku. W ramach wpłaty zapewniamy całoroczne ubezpieczenie NNW (obowiązujące przez 12 miesięcy od podpisania umowy), urodzinową niespodziankę, materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne, indywidualny fartuszek do prac plastycznych oraz kamizelkę odblaskową na spacery.

 

 

CZESNE:

Czesne za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie* (uwzględnia dotacje z Programu Maluch 2020 oraz Urzędu Miasta Krakowa w 2020 roku).

 

styczeń 598,00 zł
luty 615,00 zł
marzec 581,00 zł
kwiecień 598,00 zł
maj 615,00 zł
czerwiec 598,00 zł
lipiec 564,00 zł
sierpień 598,00 zł
wrzesień 581,00 zł
październik 581,00 zł
listopad 615,00 zł
grudzień 581,00 zł

 

Czesne za pobyt dziecka do 5 godzin dziennie – 440 zł za każdy miesiąc.

 

 

 

WYŻYWIENIE:

  • Pakiet I: śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek – 11,00 zł
  • Pakiet II: śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad – 9,50 zł
  • Pakiet III: II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek – 9,50 zł
  • Pakiet IV: II śniadanie, dwudaniowy obiad – 8,50 zł

 

 

                     

*W roku 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.
W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616 92 84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl