WPISOWE:

Opłata wpisowa w wysokości 350 zł jest jednorazową opłatą, której dokonują Państwo przy podpisaniu umowy i zapewnia ona miejsce w żłobku. W ramach wpłaty zapewniamy całoroczne ubezpieczenie NNW, urodzinową niespodziankę, środki pielęgnacyjne i higieniczne, materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne, indywidualny fartuszek do prac plastycznych oraz kamizelkę odblaskową na spacery.

 

 

CZESNE:

Czesne za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie* (uwzględnia dotacje z Programu Maluch 2019 oraz Urzędu Miasta Krakowa w 2019 roku).

 

styczeń 516,00 zł
luty 550,00 zł
marzec 533,00 zł
kwiecień 533,00 zł
maj 533,00 zł
czerwiec 567,00 zł
lipiec 499,00 zł
sierpień 533,00 zł
wrzesień 633,00 zł
październik 599,00 zł
listopad 667,00 zł
grudzień 650,00 zł

 

Czesne za pobyt dziecka do 5 godzin dziennie – 440 zł za każdy miesiąc.

 

 

KARNETY GODZINOWE:

Wpisowe przy karnecie – 100 zł. Jest to opłata jednorazowa bezzwrotna na rok od daty zakupu pierwszego karnetu. Godziny z karnetu ważne są 3 miesiące od daty zakupu.
pojedyncza godzina – 20 zł
25 godzin – 300 zł (12 zł jedna godzina)
50 godzin – 450 zł ( 9 zł jedna godzina )

 

 

WYŻYWIENIE:

  • Pakiet I: śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek – 10,00 zł
  • Pakiet II: śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad – 8,50 zł
  • Pakiet III: II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek – 8,50 zł
  • Pakiet IV: II śniadanie, dwudaniowy obiad – 7,50 zł

 

 

                     

*W roku 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.
W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616 92 84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl